+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: Hướng dẫn l*m nhiệm vụ thăng cấp

 1. #1
  BQT Cấp Cao muthoidai's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  399
  Thanks
  12
  Thanked 58 Times in 37 Posts

  Hướng dẫn l*m nhiệm vụ thăng cấp

  Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp. Lần thăng cấp n*y sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn năng lực để s* dụng nhiều loại vũ kh* mạnh. Đây cũng l* dịp để chứng tỏ khả năng của bạn cho lần thực hiện nhiệm vụ “Thân ph*n anh hùng” trong tương lai.

  Cách thực hiện v* các món đồ yêu cầu

  * Cấp độ tối thiểu d*nh cho Chiến Binh, Phù Thủy v* Tiên Nữ để thực hiện nhiệm vụ l* 150

  * Người chơi phải đến gặp v* nói chuyện với Sevina để nh*n nhiệm vụ

  * Nữ tu Sevina sống tại Devias.

  * Nhiệm vụ được chia th*nh 2 phần. Nhân v*t phải ho*n tất cả 2 phần mới được thăng cấp

  * Phần 1 yêu cầu nhân v*t đi tìm Cuộn sách đế vương v* ph* tổn 1 triệu zen

  o Có thể tìm thấy Cuộn sách đế vương bằng cách hạ gục quái v*t ở Lost Tower tầng 1

  * Sau khi tìm thấy Cuộn sách đế vương, nhân v*t phải quay về gặp Sevina để trao nó cho cô ta v* nh*n 10 điểm thưởng cùng với phần 2 của nhiệm vụ

  * Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân v*t tìm các món đồ tùy thuộc v*o lo*i (Chiến Binh – Thanh gươm gãy, Phù Thủy – Linh hồn phù thủy, Tiên Nữ – Nước mắt tiên nữ). Có thể tìm thấy các món đồ n*y ở các tầng của Lost Tower.
  * [Cuộn sách Đế Vương]
  * [Thanh gươm gãy]
  * [Linh hồn phù thủy]
  * [Nước mắt tiên nữ]
  Click image for larger version

Name:	linhhon.jpg
Views:	1822
Size:	3.8 KB
ID:	7
  Click image for larger version

Name:	nuocmat.jpg
Views:	1818
Size:	3.6 KB
ID:	8
  Click image for larger version

Name:	sachdevuong.jpg
Views:	1813
Size:	3.7 KB
ID:	9
  Click image for larger version

Name:	thanhguom.jpg
Views:	1810
Size:	3.9 KB
ID:	11  * Sau khi tìm được món đồ v* trao nó cho Nữ tu Sevina, nhiệm vụ của nhân v*t đã ho*n tất

  o Sevina sẽ tặng thêm 10 điểm thưởng v* sẽ thăng cấp cho nhân v*t của người chơi như sau:

  • Chiến Binh -> Kỵ Sĩ (Kỵ Sĩ bóng đêm -> Kỵ sĩ to*n năng)
  * • Phù Thủy > Pháp Sư (Pháp sư bóng đêm -> Pháp sư to*n năng)
  • Tiên Nữ > Thánh Nữ (Tiên nữ -> Tiên nữ quyền năng)


  * Cấp độ tối thiểu để các nhân v*t l*m nhiệm vụ Thân ph*n anh hùng l* đạt đến 220 lvl v* đã thực hiện nhiệm vụ thăng cấp
  Click image for larger version

Name:	marlonmm9.jpg
Views:	1821
Size:	7.5 KB
ID:	10

  * Marlon sẽ giao cho Pháp Sư v* Thánh Nữ 1 yêu cầu, riêng Hiệp Sĩ l* 2 yêu cầu

  * Yêu cầu thứ nhất l* tìm Nhẫn danh dự v* ph* tổn l* 2 triệu zen. Có thể tìm thấy Nhẫn danh dự ở Sa mạc chết (Tarkan)

  * Sau khi trao cho Marlon Nhẫn danh dự, nhân v*t mới kết thúc nhiệm vụ

  o Marlon sẽ thưởng cho người chơi ở cấp độ 220 một điểm nâng cấp
  o Nhưng nếu người chơi ho*n tất nhiệm vụ ở cấp độ 250, họ sẽ được nh*n đến 30 điểm thưởng.

  * Đối với Hiệp Sĩ, Marlon sẽ yêu cầu thực hiện thêm 1 nhiệm vụ - đi tìm Viên ngọc cổ. Ph* tổn cho nhiệm vụ l* 3 triệu zen. Viên ngọc cổ cũng có thể tìm thấy ở Sa mạc chết

  * Sau khi trở về gặp Marlon cùng với Viên ngọc cổ, Hiệp Sĩ sẽ được thưởng 1 kỹ năng kép.  Nhiệm vụ chuyển cấp lần 4 :
  ~Cấp độ thứ 3 của nhân v*t
  1) Ở SS4.5 sẽ có nhiệm vụ mới cho tất cả các dòng nhân v*t.

  Cấp độ 1 -> Cấp độ 2 -> Cấp độ 3
  Dark Knight -> Blade Knight -> Blade Master
  Dark Wizard -> Soul Master -> Grand Master
  Elf -> Muse Elf -> High Elf
  Magic Gladiator -> - (ko có) -> Duel Master
  Dark Lord -> - (ko có) -> Lord Emperor

  2) Những thứ m* nhân v*t cấp độ 3 có thể s* dụng
  Blade Master : Có thể s* dụng tất cả đồ v* tuyệt chiêu của Dark Knight v* Blade Knight.
  Gand Master : Có thể s* dụng tất cả đồ v* tuyệt chiêu của Dark Wizard v* Soul Master.
  High Elf : Có thể s* dụng tất cả đồ v* tuyệt chiêu của Elf v* Muse Elf.
  Duel Master : Có thể s* dụng tất cả đồ v* tuyệt chiêu của Magic Gladiator.
  Lord Emperor : Có thể s* dụng tất cả đồ v* tuyệt chiêu của Dark Lord.

  ~Sơ lược về những thay đổi của nhân v*t cấp độ 3 v* Nhiệm vụ mới
  1) Hệ thống những thay đổi th*nh nhân v*t cấp độ 3:
  Có tổng cộng 5 loại nhân v*t cấp độ 3 (Blade Master, Grand Master, High Elf, Duel Master, Lord Emperor)

  Nhiệm vụ thứ nhất ở lvl 380 -> Nhiệm vụ thứ 2 ở lvl 400 -> Nhiệm vụ thứ 3 ở lvl 400 -> Ho*n th*nh nhiệm vụ thứ 3 thì sẽ trở th*nh nhân v*t cấp độ 3

  2) Những gì nh*n được sau khi trở th*nh nhân v*t cấp độ 3:

  lvl 380 -> Ho*n th*nh nhiệm vụ thứ 1 -> Tăng thêm 10 points (điểm dư)
  lvl 400 -> Ho*n th*nh nhiệm vụ thứ 2-> Tăng thêm 10 points (điểm dư)
  lvl 400 -> Ho*n th*nh nhiệm vụ thứ 3 -> Tăng thêm 20 points (điểm dư), thay đổi ngoại hình của nhân v*t, Có thể mang được Wing 3 (chỉ mang được khi đã ho*n th*nh nhiệm vụ thứ 3).

  > Nhiệm vụ thứ 3 chỉ có thể ho*n th*nh khi bạn săn được 3 items cho mỗi nhiệm vụ.
  > Mỗi nhiệm vụ đều yêu cầu lvl cần thiết (380,400) Bạn phải đạt đủ lvl yêu cầu mới có thể nh*n nv.
  > Mỗi nhiệm vụ đều cho bạn 1 phần thưởng l* point như trên, khi bạn ho*n th*nh nhiệm vụ cuối cùng sẽ được thay đổi ngoại hình của nhân v*t.

  ~Chi tiết về các nhiệm vụ

  1) Nhiệm vụ thứ nhất:- Bắt đầu v* kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin (Tọa độ: Crywolf 228,48).
  Click image for larger version

Name:	npc_img01.jpg
Views:	4257
Size:	6.4 KB
ID:	6

  - Yêu cầu: lvl 380 v* 5m zen
  - Cách ho*n th*nh nv: Tìm đủ 3 món Flame of Death Beam Knight ( rớt từ dơi l*a tại tarkan ), Horn of Hell Miney (rớt từ Hell Maine tại Aida), v* Feather of Phoenix of Darkness( rớt từ Phượng ho*ng tại Icarus ).
  - Phần thưởng nv: 10 points cho nhân v*t.
  > V*t phẩm nv sẽ ko rơi ra nếu bạn pt (chỉ có người nh*n nhiệm vụ mới có thể đi săn v*t phẩm nv)

  2)Nhiệm vụ thứ 2:- Bắt đầu v* kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin.
  - Yêu cầu: lvl 400, ho*n th*nh nv thứ 1 v* 7m zen
  - Cách ho*n th*nh nv: V*o map "Barracks of Ballgass" (Tạm dịch l* trại l*nh của Ballgass) v* giết 10 con Balram(Trainee), Death Spirit(Trainee) v* Soram(Trainee).
  - Phần thưởng nv: 10 points cho nhân v*t.
  - Cách t*nh điểm khi l*m nv: Một người (hoặc party) n*o đánh nhiều damage v*o quái v*t nhất sẽ nh*n được điểm nv.
  >Cách v*o map "Barracks of Ballgass"
  - Đến gặp NPC Werewolf Quarrel (Tọa độ: Crywolf 62,239), nói chuyện v* nhấn nút Warp đến map "Barracks of Ballgass" (Chủ pt cần phải v*o trước để cho pt của mình (chỉ cho những ai lvl trên 350) mới v*o map n*y được).
  - Người n*o đang l*m nv thứ 3 v* đã l*m nv thứ 2 rồi vẫn có thể v*o được.
  > Khi party, nếu bạn có thể ho*n th*nh nv hoặc bạn ko l*m nv. Bạn sẽ ko nh*n được điểm nv n*o, nhưng những người trong pt nếu đang l*m nv sẽ nh*n được điểm nv.
  > Nếu ho*n th*nh xong nv bạn cần đến gặp NPC Priest Devin để giao trả nv.

  3) Nhiệm vụ thứ 3:- Bắt đầu v* kết thúc nhiệm vụ: Sau khi nói chuyện với NPC Priest Devin.
  - Yêu cầu: Phải đạt level 400 v* đã ho*n th*nh nv 2, cần thêm 10mil Zen.
  - Cách ho*n th*nh nv : V*o map "Refuge of Ballgass" nằm ở phần cuối của map Barracks of Ballgass, v* giết 10 Dark Elfs(Trainee).
  - Phần thưởng nv : 20 points cho nhân v*t v* thay đổi hình dạng th*nh nhân v*t cấp 3.
  - Cách t*nh điểm khi l*m nv: Một người (hoặc party) n*o đánh nhiều damage v*o quái v*t nhất sẽ nh*n được điểm nv.
  > Các v*o map Refuge of Ballgass
  - Đến gặp NPC Gatekeeper (Tọa độ: Barracks of Ballgass 119,168), Nói chuyện v* nhấn nút warp đến map Refuge of Ballgass(Chủ pt cần phải v*o trước để cho pt của mình (chỉ cho những ai lvl trên 350) mới v*o map n*y được).
  > Khi party, nếu bạn có thể ho*n th*nh nv hoặc bạn ko l*m nv. Bạn sẽ ko nh*n được điểm nv n*o, nhưng những người trong pt nếu đang l*m nv sẽ nh*n được điểm nv.
  > Nếu ho*n th*nh xong nv bạn cần đến gặp NPC Priest Devin để giao trả nv.
  MU Thời Đại ch*nh thức chuyển sang s* dụng tên miền l*: MUTHOIDAI.COM

 2. #2
  Thành viên nhiệt tình zigkzagk's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  998
  Thanks
  12
  Thanked 23 Times in 19 Posts
  em l*m nhiệm vụ chỉ đến nộp ngọn l*a hiệp sĩ + lông phượng ho*ng + cái gì đó đánh boss aida thui, sau đó thì không l*m tiếp được nữa

 3. #3
  Banned DucBin's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  386
  Thanks
  3
  Thanked 17 Times in 13 Posts
  Cái n*y l* l*m nhiệm vụ cấp 3 hả .Tớ l*m chẳng được ,đ*nh ra web l*m mat 10K .kaka

 4. #4
  Thành viên mới XxKuTe0xX's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  16
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  anh accmin ơi l*m ơn để tên quái bằng tiếng việt được không , em không biết tiếng anh đâu
  Last edited by XxKuTe0xX; 06-30-2010 at 07:42 PM.

 5. #5
  Thành viên mới XxKuTe0xX's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  16
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  anh admin ơi l*m ơn đề tên máy con quái bằng tiếng việt được không em không biết tiếng anh đâu

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts